הערכת שווי נכסים למוסדות

הערכת שווי היא פעולה כלכלית שעיקרה בקביעת שווי נכס של עסק, נייר ערך או נכס אחר. למעשה, הערכת שווי נכסים היא פעולה הרלוונטית לשם ביסוס החלטות שונות בחייה של חברה או מוסד כלשהו. הערכת שווי למעשה משמשת את מקבלי ההחלטות בחברה לקבוע מהם הצעדים אותם עליהם לבצע בהמשך הדרך הכלכלית של אותה החברה.

שיטות להערכת שווי

למעשה, ישנן מספר שיטות עיקריות להערכת שווי של נכסים. שיטה אחת מכונה “שיטת ההכנסה”. שיטה זו למעשה בוחנת את שווי הנכס בהתאם להכנסות שהוא צפוי להפיק לחברה או לאדם המחזיק בו. שיטה אחרת היא שיטת ההשוואה לשוק. שיטה זו בוחנים את שווי הנכס בהתאם לנכסים דומים בשוק המשמשים לצרכים דומים. תחת שיטה זו משתמשים במכפילי שווי דוגמת מכפילי רווח, מכפילי מכירות וכדומה. כמובן, בין אם מדובר בביצוע של הערכת שווי נכסים לחברות או בביצוע של הערכת שווי נכסים לתעשיות, שיטות ההערכה נותרות במרבית המקרים אותן השיטות.

הערכת שווי נכסים למוסדות

במקרים רבים הגוף אשר זקוק להערכת השווי הוא מוסד הנדרש לבצע פעולה פיננסית כלשהי. מוסד כלשהו המבקש להיכנס לעסקה כלכלית, נדרש לחשב את הכדאיות שלה, בין אם מדובר בעסקה לרכישת נכסים או בעסקה למכירת נכסים. כמובן, מוסד המבקש להערכה כלכלית של נכס בדרך כלל יזדקק להערכה כלכלית רחבה ככל האפשר, אשר תשקף לו את ערך הנכס במבט הרחב ביותר, תוך הסתכלות עתידית על ערך הנכס ועל השווי האפשרי שלו בעתיד. לכן, הערכת השווי צריכה להתבסס על ניתוח עתידי של שווי הנכס.

הערכת שווי נכסים למוסדות רפואיים

גם מוסדות רפואיים עשויים להזדקק לערכות שווי נכסים. במרבית המקרים, כאשר מתייחסים אל הערכת שווי נכסים למוסדות רפואיים עשוי לכלול גם הערכת שווי של נכסי נדל”ן וגם הערכות שווי של מוצרים רפואיים. בכל המקרים, הערכות השווי דומות מאוד במהותן אל הערכת שווי נכסים לחברות או אל הערכת שווי נכסים לתעשיות. כלומר, היכולת לכמת את הערך אותו ניתן להפיק מנכס מסוים היא אותה היכולת וזאת במנותק באופי השימוש בו.

חברות המתמחות בתחום

עם זאת, היכולת לבצע הערכת שווי נכסים באופן מהימן ומקצועי משתנה בין חברה אחת לאחרת. למעשה, מרבית החברות מתמקדות בעיקר בהערכת שווי נכסי נדל”ן. עם זאת, מובן כי לא רק עסקאות בנדל”ן הן עסקאות אשר יש לבצע לגבי הנכסים המצויים במרכזן הערכות שווי. ייתכנו מצבים רבים בהן יהיה נכון לבצע הערכת שווי נכסים למוסדות המבקשים לקיים עסקה שאינה בנדל”ן, אך ששוויה הוא גדול ופוטנציאל הרווח או ההפסד הנגזר ממנה הוא משמעותי. היכולת לבצע הערכות שווי מעין אלה אינה מצויה בידם של רבים. לכן, כאשר אתם מבקשים לבצע הערכת שווי של נכסים נכון יהיה שתבחרו במקצוענים אשר יוכלו לסייע בידכם לעשות זאת על הצד הטוב ביותר.

ההתמחויות שלנו

ניהול פרויקטים

ניהול הפרויקט מבוצע ע"י מנהלי פרויקטים מנוסים שיובילו את ההנדסה והפרויקט בהצלחה ובמקצועיות הגבוהה ביותר

ניהול התכנון

ניהול התכנון מבוצע ע"י מומחים בעלי ניסיון להובלת פתרונות מותאמי לקוח לתפעול והצלחה עסקית

ולידציות

אימות תהליך התכנון והביצוע, מבוצע ע"י תהליכי אימות המספקים כיסוי מלא עבור חבילת ולידציה שלמה

ניהול הנדסה / שרותי הנדסה

הלקוחות שלנו זוכים במהנדסים מנוסים שינהלו ויתמכו בכל הצרכים הטכניים וההנדסיים של החברה

תיעוד ומסמכים

תיעוד כמפתח לשליטה בתהליך כתיבה והפקת מסמכים הנדסיים לתמיכה מלאה ומקיפה בפרויקט

ייעוץ מעבדה

יועץ מעבדה הינו חלק מצוות התכנון של הפרויקט. יועץ המעבדה אמון על כלל התהליך ההנדסי.

ניהול אחזקה

אמינות התהליך מושגת עם אחזקה נאותה אחזקה היא המפתח להצלחה ומפחיתה זמני השבתה

Call Now Button