תכנון מעבדות פודטק

תכנון ובנייה של מעבדות בכלל, ושל מעבדות פודטק בפרט, הם עניין מורכב ובעל רבדים רבים. תעשיית הפודטק הולכת ותופסת תאוצה בשנים האחרונות בישראל. ניתן לראות חברות רבות וגופים מסחריים רבים אשר משקיעים כספים רבים בתחום זה, וזאת מתוך מטרה להביא להתפתחות התחום והעמקת הידע בו. לפיכך, ניתן לראות כי ישנן חברות וגופים מסחריים שונים אשר מבקשים להקים מעבדות פודטק בישראל. בפסקאות הקרובות נציג את ההיבטים המרכזיים של תהליך הקמת מעבדה שכזו.

שלב התכנון – תכנון מעבדות פודטק

כמו בכל תכנון והקמת מעבדה, שלב התכנון הוא השלב המורכז ביותר אשר בו יש להשקיע את התשומות הרבות ביותר. למעשה, ללא תכנון קפדני ומדוקדק, הפרויקט צפוי להיכשל. ההיבט המרכזי עליו יש לתת את הדעת הוא כיצד ניתן לייצר סביבת עבודה נוחה, אשר מתחשבת בשני היבטים מרכזיים – תהליכי העבודה הצפויים ושיתוף פעולה בין העובדים. כמובן, תהליכי העבודה הם נגזרת של טיב המעבדה. ככל שמדובר בתהליך תכנון מעבדות פודטק הרי שיש להבין מהם תהליכי העבודה הצפויים במעבדה ומהם הצרכים של החברה.

ראיה אסטרטגית

היות שתחום הפודטק הוא תחום חדש ומתפתח, יש לוודא כי תהליך הקמת מעבדה לפודטק נעשה על בסיס ראיה אסטרטגית ארוכת טווח. העולם צועד בצעדי ענק להחלפת צריכת המזון שלו ממזון מן החי למזון מתורבת הגדל בגידול מבוקר במעבדות. לכן, בניית מעבדות פודטק כיום צריכה להתחשב בעתיד המתקרב, תוך התאמת תכנון המעבדה לשינויים אפשריים בעתיד. כמובן, יש לבצע גם התאמת מעבדות לתעשיית המזון כפי שהיא כיום ולא רק במבט צופה פני עתיד, וזאת במטרה להפיק תפוקות מהמעבדה בטווח הזמן המיידי.

תכנון רב-מימדי

בעת הקמת מעבדות פודטק יש להביא בחשבון גם את העובדה שתעשיית המזון כפופה לרגולציה מחמירה. ישנם גופים רבים אשר מבצעים את הרגולציה הזו, חלקה מקומית בראשות משרד הבריאות, וחלקה של גופים בין-לאומיים דוגמת ה-FDA, GMP וכדומה. לכן, הקמת מעבדות פודטק חייבת להיעשות תוך תשומת לב לעניין זה ותוך שמירה על התקנים הרגולטוריים הנקבעים על ידי הגופים המאסדרים את התחום.

הציוד הדרוש והתכנון הפיזי

נוסף על כן, במסגרת בניית מעבדות פודטק, כמו כל מעבדה, יש לקחת בחשבון את הציוד שיהיה בשימוש במעבדה. שאלה זו היא פועל יוצא של סוג המעבדה, אופי התהליכים הצפויים להתקיים בה, ושל דרישות הלקוח. עם זאת, היכולת לענות על השאלות הללו היא עניין שבמומחיות, כך שהיוועצות עם מומחי תכנון תכנון מעבדות פודטק בהחלט יכולה לסייע לחדד את דרישות הלקוח. מעבר לכך, כמובן שבמסגרת התאמת מעבדות לתעשיית המזון יש לוודא כי המעבדה כוללת את כל המכשירים הרלוונטיים לתעשייה. לאור האמור, מובן כי במהלך תכנון מעבדה יש לבצע קישור של יעדי המעבדה עם הדרישות הרגולטוריות השונות ואופי המעבדה, וזאת תוך שיתוף פעולה עם חברה אשר מתמחה בתחום המסוגלת לייצר פתרונות עבורכם לכל האילוצים השונים.

נשמח לעמוד לשירותכם מלאו את הטופס

ההתמחויות שלנו

ניהול פרויקטים

ניהול הפרויקט מבוצע ע"י מנהלי פרויקטים מנוסים שיובילו את ההנדסה והפרויקט בהצלחה ובמקצועיות הגבוהה ביותר

ניהול התכנון

ניהול התכנון מבוצע ע"י מומחים בעלי ניסיון להובלת פתרונות מותאמי לקוח לתפעול והצלחה עסקית

ולידציות

אימות תהליך התכנון והביצוע, מבוצע ע"י תהליכי אימות המספקים כיסוי מלא עבור חבילת ולידציה שלמה

ניהול הנדסה / שרותי הנדסה

הלקוחות שלנו זוכים במהנדסים מנוסים שינהלו ויתמכו בכל הצרכים הטכניים וההנדסיים של החברה

תיעוד ומסמכים

תיעוד כמפתח לשליטה בתהליך כתיבה והפקת מסמכים הנדסיים לתמיכה מלאה ומקיפה בפרויקט

ייעוץ מעבדה

יועץ מעבדה הינו חלק מצוות התכנון של הפרויקט. יועץ המעבדה אמון על כלל התהליך ההנדסי.

ניהול אחזקה

אמינות התהליך מושגת עם אחזקה נאותה אחזקה היא המפתח להצלחה ומפחיתה זמני השבתה