הקמת מעבדות למוסדות אקדמיים

פרויקט של הקמת מעבדה הוא אינו פרויקט פשוט והוא כרוך ביישום מעשי של ידע רב תוך עמידה בתקנים המתאימים ובהתחשב בדרישות הלקוח. היכולת של חברה להוביל פרויקט מעין זה היא פועל יוצא של הניסיון המקצועי שלה, המקצועיות שלה, והיכולת לעבוד בהתאם לתוכנית עבודה סדורה. הקמת מעבדות למוסדות אקדמיים בין שלל הגופים הזקוקים לשירותי הקמת מעבדות […]