הקמת מתחמי ייצור

כאשר מדובר על הקמה של מתחם ייצור יש להבחין בין מתחמי ייצור חדשים ובין מתחמי ייצור אשר יש להסב אותם לייצור של מוצר אחר. כאשר מדובר על התאמת מתחמי ייצור לצורך חדש, הפעולות אותן יש לבצע הן שונות מאשר בעת הקמת מתחמי ייצור חדשים. נפקות ההבחנה באה לידי ביטוי כבר בשלב התכנון, ולה כמובן גם […]