ניהול ורישום מעבדות רפואיות

כל מעבדה רפואית מצויה תחת פיקוח של הגוף הרגולטורי האחראי על התחום, שהוא משרד הבריאות. משרד הבריאות הוא הגוף האמון על הנחייה, פיקוח, קביעת הנורמות ואסדרה כוללת של התחום. למעשה, ההנחה היא כי יש צורך בקיומו של גוף בלתי תלוי, חיצוני למעבדה, אשר יפקח אחר פעולותיה ויוודא כי המעבדה פועלת כשורה. על מנת לעמוד בדרישות […]